Oma Yrityspalvelut toimii Yrittäjän ja Yritysjohdon kumppanina niin säännöllisissä kuin projektiluontoisissakin töissä. Liikkeenjohdon konsultoinnin työtehtävät sovitaan aina Yrityksesi tarpeen ja tilanteen mukaan, minkä ansiosta kulut pysyvät kurissa – laskutus vain ainoastaan sovituista töistä ja tunneista.

Tarvitsee Yrityksesi Liikkeenjohdon konsultointia,  HR-palveluita, liiketoiminnan ketjutusapua tai taloudellisten lukujen ja tavoitteiden päivittämistä toisen erittäin kokeneen yrittäjän kanssa, Oma Yrityspalvelut on apunasi.

OTA YHTEYTTÄ!

Oma Assari hoitaa puolestasi niin toimiston rutiinityöt kuin vaativatkin asiakirjojen laadinnat. Tässä esimerkkejä tehtävistä, jotka voit huoletta ulkoistaa Omalle Assarillesi:

 • Laskutus ja laskujen maksaminen
 • Osto- ja myyntireskontran hoito
 • Alustava kirjanpito ja siihen liittyvät työt (mm. kuittien ja tositteiden järjestäminen)
 • Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta
 • Muut taloushallinnon avustavat työt
 • Asiakasjärjestelmien ja tietokantojen ylläpito ja päivitys
 • Kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 • Sihteerin työt (mm. puhtaaksikirjoitus) ja toimistosihteerin sijaistaminen
 • Tilastojen ja raporttien koonti
 • Matkajärjestelyt tarjouspyynnöistä lippujen varaamiseen
 • Asiakirjojen laadinta ja arkistointi
 • Yhteydenpito viranomaisiin, kuten verottajaan, eläkevakuutuslaitoksiin, Kelaan ym.
 • Puhelimeen ja sähköposteihin vastaaminen
 • Asiakaspalvelu suomeksi ja englanniksi
 • Toimiston juoksevat asiat, kuten posti, kahvinkeitto, virastot, tukkukäynnit ym.
 • Kiire- ja kausiapulaisen työt mm. asiakaspalvelussa ja toimistossa
 • Sekä monet muut assistentti- ja toimistopalvelut tarpeidesi mukaan!

 

ASSARI -JA TOIMISTOPALVELUT

39€/h + matkakorvaus 0,5€/km.

Tarvitsetko toimistopalveluja? Ota yhteyttä, niin laitetaan pyörät pyörimään!

Kysy lisää

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI

 

HR-PALVELUT

 

LIIKETOIMINNAN KETJUTTAMINEN

 

MARKKINOINTI

 

TALOUSSEURANTA

 

MITÄ OHJELMIA

YRITYK­SESSÄSI

KÄYTETÄÄN?

Oma Assari perehtyy yrityksesi käyttämiin järjestelmiin ja ohjelmiin alta aikayksikön. Kokemusta löytyy valmiiksi muun muassa seuraavista ohjelmista:

YLEISET TOIMISTO-OHJELMAT: 

Google-toimistotyökalu | Microsoft Office

CRM-OHJELMISTOT: 

Valueframe | JM-Tieto CRM

TALOUSHALLINTO-OHJELMISTOT:   

Asteri | Jydacom | Netvisor | Procountor | Lemonsoft | Briox | Econet

.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Oma Assari (2915117-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Eve Rusi
043 824 3371
eve@oma-assari.fi

Henkilörekisterin nimi

Oma Assari asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Oma Assari
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
eve@oma-assari.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna